KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
ZLÍNSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Pod Vrchy

PP Pod Vrchy (7.6.2003)
PP Pod Vrchy (7.6.2003)
Přírodní památka Pod Vrchy

Základní údaje:
PP Pod Vrchy představuje smíšený les na severovýchodním svahu kóty Vrchy (461 m) na pravém údolním svahu Vláry. Nacházející se v nadmořské výšce 330 až 370 m, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Bohuslavice nad Vláří, v CHKO Bílé Karpaty. Katastrální území Bohuslavice nad Vláří. Vyhlášeno v r. 1991. Výměra 1,2083 ha.

Motiv ochrany:
Nejbohatší lokalita sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) v okrese Zlín, která je současně jedinou lokalitou tohoto druhu v severní části CHKO Bílé Karpaty. Sněženka je v území hlavním předmětem ochrany. Díky velké oblibě, častému vyrývání a v neposlední řadě změně prostředí je ohroženým druhem květeny České republiky a kritický ohroženým druhem v okrese.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad je tvořen dílčí jednotkou bystrickou magurského flyše, bystrickými vrstvami zlínského souvrství. Střídají se zde vápnité jílovce, slínovce a glaukonitické pískovce (eocén). Půdním typem je kambizem typická, místy kambizem pseudoglejová.

Botanika:
Karpatská dubohabřina s dobře vyvinutým a poměrně bohatým bylinným patrem. Převládají v něm druhy typické pro dubohabrové háje s četnými karpatskými prvky. Zvláště výrazný je jarní aspekt, kdy neolistěné koruny stromů propouštějí dostatek světla. Kromě sněženky se zde vyskytuje např. sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), prvosenka vyšší (Primula elatior), lecha jarní (Lathyrus vernus), kopytník evropský (Asarum europaeum), křivatec žlutý (Gagea lutea), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), ostřice chlupatá (Carex pilosa). K časným jarním druhům se postupně přidává kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), pryšec sladký (Tithymalus dulcis), strdivka nící (Melica nutans), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a mnohé jiné.

Ze zvláště chráněných druhů se na lokalitě dále vyskytuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon), náležející k ohroženým rostlinám. V některých částech území je dosti hojná a tvoří výraznou dominantu letního aspektu. Za ohrožený druh v okrese Zlín je považován i lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), který zastupuje křovinné patro.

Zoologie:
Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl proveden. Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí četné druhy ptactva, např. brhlík lesní (Sitta europaea), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menší (Phylloscopus collybita), holub hřivnáč (Columba palumbus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud velký (Dendrocopos major), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), žluva hajní (Oriolus oriolus) aj.

Lesnictví:
Lesní porost charakteru pařeziny stáří asi 70 let. Stromové patro je tvořeno především habrem obecným (Carpinus betulus), dále je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), nepůvodní smrk ztepilý (Picea abies), vtroušeně se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a lípa malolistá (Tilia cordata).

Management, ohrožení, návrhy opatření:
S ohledem na zabezpečení výskytu sněženky je způsob hospodaření stanoven s podmínkou zachování původního zastoupení dřevin, udržování zakmenění porostu a udržení charakteru pařeziny s odstraněním jehličnanů.


Literatura:
Rezervační kniha, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.
PP Pod Vrchy (7.6.2003)
PP Pod Vrchy (7.6.2003)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 10.03.2004 v 13:54 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba