KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
ZLÍNSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Na Želechovických pasekách

PP Na Želechovických pasekách (1.10.2002)
PP Na Želechovických pasekách (1.10.2002)
Základní údaje: Přírodní památku Na Želechovických pasekách představuje kamenitá, zčásti křovinatá, zčásti zalesněná stráň. Nachází se na pravém údolním svahu Vidovky v nadmořské výšce 310-340 m asi 250 m východně od silnice z Želechovic - Obůrek do Provodova. Katastrální území Želechovice nad Dřevnicí, vyhlášeno v r. 1949, výměra 0,6402 ha.

Motiv ochrany: Důvodem ochrany je výskyt jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), známého též jako jaterník trojlaločný. Tento rostlinný druh není zařazen ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. jako zvláště chráněný, neboť v západní části ČR je poměrně hojný. V karpatské oblasti je však vzácný a v okrese Zlín se vyskytuje pouze na této lokalitě. I když se o původnosti výskytu jaterníku na Zlínsku vedou stále diskuse, ochrana je opodstatněná. Nejbližší lokalita jaterníku se nachází až v PP Bražiska na severovýchodním okraji Hostýnských vrchů, je to zároveň nejvýchodnější naleziště v České republice.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen paleogenními vápnitými jílovci a středně zrnitými drobovými glaukonitickými pískovci vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická, varieta silně kyselá a kambizem pseudoglejová.

Botanika: V bylinném podrostu se vyskytují druhy charakteristické pro světlé listnaté lesy. V jarním aspektu kromě již zmíněného jaterníku roste např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), hrachor jarní (Lathyrus vernus), prvosenka jarní (Primula veris), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides). Na okrajích, zejména v západní a severní části území, přistupují některé druhy lučních, pastvinných a ruderálních společenstev.

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl prováděn, pro malou rozlohu chráněného území lze předpokládat větší druhové zastoupení pouze u bezobratlých.

Lesnictví: Stromové a křovinné patro tvoří zejména habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dále se podílí babyka obecná (Acer campestre), hloh obecný (Crataegus laevigata), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), trnka obecná (Prunus spinosa), svída jižní (Swida australis) a další. Dosti hojná je dřevnatá, vždyzelená liána břečtan popínavý (Hedera helix)

Management, ohrožení, návrhy opatření: Populace jaterníku podléšky je na lokalitě vitální a v posledních letech se šíří. Z toho důvodu byla plocha chráněného území v roce 1994 znovu vymezena a rozšířena z původní výměry jednoho aru na současný stav. Celé území je negativně ovlivňováno ukládáním odpadů z blízkých pasekářských usedlostí. Středem lokality vede také cesta k místní části na Želechovických pasekách.

Historie: Lokalita byla vyhlášena státní přírodní rezervací již v roce 1949, jako první chráněné území v okrese Zlín.
Jaterník podléška
Jaterník podléška

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.02.2003 v 07:56 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba